Grunde Myhrer, Paradise Hotel 2017

Jeg har fotografert svømmeren Grunde Myhrer. Grunde er deltager i Paradise Hotel 2017.

Alle foto: John Andresen



Kommentarer er stengt.