Jeg har fotografert fitnessutøveren Amir.

Alle foto © John Andresen