Jeg har fotografert modellen Daniel G. @ EB models, Oslo


Alle foto: John Andresen