Jeg har fotografert Personlig Trener og fitnessutøver Duc Huy Pahn.
Foto: John Andresen