Modell: Tobias – Stavanger Fitness Team

Alle foto: John Andresen