Jeg har fotografert fitnessmodellen Martin Heede, (født 1991).

Alle foto: John Andresen