Jeg har fotografert Men’s Physique utøveren Zakaria Nasradin.

Alle foto: John Andresen