Jeg har fotografert modellen David Campher.













Alle foto: John Andresen