Jeg har fotografert modellen David Campher.

Alle foto: John Andresen