Jeg har fotografert modellen Gard S, Team Models, Oslo

Alle foto: John Andresen