Jeg har fotografert modellen Ole Aspmo/Team Models, Oslo.

Foto: John Andresen