Jeg har fotografert modellen Ole Aspmo/Team Models, Oslo.

















Foto: John Andresen