Jeg har fotografert modellportfolio for Ole.Alle foto © John Andresen