Jeg har fotografert portrett av Wenche Foss.

Wenche Foss var en norsk skuespiller, ofte karakterisert som etterkrigstidens store diva i norsk teater. Hun døde 28. mars 2011, 93 år gammel.

John_Andresen_arbeider_175