Jeg har fotografert portretter av Gisken Armand.

John_Andresen_arbeider_161