Jeg har fotografert og designet den nye plakaten til Wenche Myhre.

Layout 1