Jeg har fotografert portretter av Johan Golden.

John_Andresen_arbeider_171