John_Andresen_arbeider_137

Jeg har fotografert portretter av forlegger Arve Juritzen.