John_Andresen_arbeider_142

Jeg har fotografert programlederen og komikeren Tommy Steine.