Jeg har tatt bilder og portretter fil forestillingen Anni, som spilles på Folketeateret i Oslo.

John_Andresen_arbeider_113