Jeg har fotografert portretter av skuespilleren Åsleik Engmark.Foto: John Andresen