Jeg har fotografert nye portretter til Johan Golden.

Foto: John Andresen