Jeg har fotografert portretter av Jon Niklas Rønning.

Jon Niklas Rønning er norsk skuespiller, musiker og komiker. Han var den ene halvdelen av Bye & Rønning, hvor han samarbeidet med Anders Bye.

Foto: John Andresen