Jeg har fotografert Anne Lindmo for StandUp Norge.


Alle foto: John Andresen