Jeg har fotografert fitnessmodell Bendik Hovland.

Alle foto: John Andresen

Fotografert på Haralds Gym, Oslo