Jeg har fotografert modellen Johannes B. @ EB models, Oslo


Alle foto: John Andresen