Jeg har fotografert modellen Johannes Beck @ EB models, Oslo


Alle foto: John Andresen