Jeg har fotografert alpinisten Kjetil André Aamodt.

John_Andresen_arbeider_174