Mine ballettbilder vises over flere sider samme med et intervju i det kjente australske magasinet DNA Magazine.

John_Andresen_arbeider_173