Jeg har fotografert plakaten og program- og pressebildene til Kristian Valens nye show Raskere enn sitt eget beste, som spilles på Latter i Oslo.

Etter årevis med rykteflom, skandaler og diverse røverhistorier i media er Kristian Valen klar til å ta et latterlig oppgjør med seg selv og andre i media fra inn og utland!

Med forestillingen «Raskere enn sitt eget beste» får du oppleve hysteriske parodier slik bare Valen kan tolke kjente skikkelser, morsomme sangnummere, komikk og spontane innfall på scenen fra en av Norges mest folkekjære og populære humorister.

John_Andresen_arbeider_170