Jeg har fotografert portretter av Pernille Sørensen.

John_Andresen_arbeider_172