Jeg har fotografert omslaget til boken Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø – rivaler og bestevenner, Kagge forlag 2021. Forfatter Lasse Lønneboth.

Foto: John Andresen